Reklamácia produktu

1. krok - Nájdite si autorizované servisné stredisko vo Vašom okolí:

Zoznam servisov nájdete 
TU
.

2. Krok - Kontakt servisného strediska

Servisné stredisko, ktoré ste práve vyhľadali, je autorizovaným partnerom výrobcu Vášho výrobku.
Zároveň je jediným subjektom, ktorý dokáže odborne posúdiť a následne odstrániť závadu.

Aké doklady potrebujem na uplatnenie reklamácie?

  • daňový doklad o kúpe
  • záručný list (ak je povinný)
  • detailný popis závady

U veľkých výrobkov ako sú napr. práčky a chladničky, sa  obvykle pracovník autorizovaného  servisného strediska po dohode dostaví do Vášho bydliska, táto skutočnosť je priamo závislá od zmluvných servisov jednotlivých značiek. Návštevu v mieste bydliska neposkytujú automaticky všetky autorizované servisné strediská. U menších spotrebičov typu fén, MW rúra alebo DVD prehrávač je nutné výrobok doručiť na adresu servisného strediska.

3. krok - Riešenie a ukončenie Vašej reklamácie

Podľa zákona má servis na posúdenie a opravu výrobku 30 kalendárnych dní.
V tejto lehote Vám výrobok zadarmo, v rámci záručnej opravy, opraví alebo vystaví návrh na dobropis (v prípade neopraviteľnosti výrobku). V tomto prípade nám, prosím, originál návrhu na dobropis zašlite na naše reklamačné oddelenie, ktoré Vám obratom navrhne riešenie.

4. krok - Riešenie Vašej reklamácie, ak sa vo výbere nenachádza Vami požadovaná značka/výrobca

V tomto prípade uprednostňujete riešenie Vašej reklamácie prostredníctvom predajcu. Vyplňte nasledujúci formulár.

 

Informácie o objednávke
Informácia o výrobku a dôvod reklamácie
Prečítal(a) som si a súhlasím s Reklamačný poriadok